Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Henkilötietoja on jäsenrekisterissä sekä markkinointiin liittyvissä osoiterekistereissä. Markkinointiin liittyviä tietoja on mm:

  • suoramarkkinointiin liittyvät osoiterekisterit Kangasalan alueen matkailuun liittyvistä toimijoista (aiemmin kerätyt)

Mihin tietoja tarvitaan?

Yhdistyksen toiminnan kannalta välttämättömän markkinoinnin ja tiedottamisen hoitamiseksi sekä jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.

Mitä tietoja kerätään?

Rekisteriin kerätään yritys, osoite, yhteyshenkilön nimi, titteli, puhelinnumero ja e-mailosoite niiltä osin, kuin niitä on saatavissa.

Kuinka kauan säilytämme tietoja:

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin toimija on yhdistyksen jäsenenä tai niin kauan kuin markkinointirekisterissä oleva toimija on toiminnassa.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja:

Tietoja käsittelevät yhdistyksen isäntäyritystehtäviä hoitavat henkilöt, jotka työskentelevät yhdistyksen asioiden hoitamisessa, kuten asiakaspalvelussa tai markkinoinnin tai mainonnan, myynnin tai hallintoasioiden parissa.

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen tai isäntäyrityksen ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietoja koskevat oikeudet

Käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilöt voivat halutessaan pyytää poistamaan omat tietonsa rekisteristä

Henkilötietoaineiston suojaus

Rekisteriohjelmat ovat suojattuja palveluita, joihin on kirjautuminen salasanoin.

Kaikki tähän liittyvä henkilötieto käsitellään hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti.